Διεύθυνση

Ιατρείο Καστοριάς
Αθαν. Διάκου 14Α
Καστοριά 52100
(Άνωθεν καταστήματος
Vodafone, πλησίον ΚΤΕΛ)
Ιατρείο Σιάτιστας
Μεγ. Αλεξάνδρου 4
Σιάτιστα 50300
(Άνωθεν Φαρμακείου
Αθηνάς κ Χρυσοστόμου Χατζή)

copyright © 2021